Lưu trữ Danh mục: Thơ Tú Xương

Trần Tế Xương (1870-1907) tên khai sinh là Trần Duy Uyên, người làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, một trong những nhà thơ tiêu biểu cuối thế kỷ 19. Thơ Tú Xương kết hợp hài hòa giữa các yếu tố hiện thực, trào phúng và trữ tình, trong đó trữ tình là gốc.

Những bài thơ nổi bật của Tú Xương

 1. Thương vợ
 2. Năm mới chúc nhau
 3. Văn tế sống vợ
 4. Sông Lấp
 5. Ba cái lăng nhăng
 6. Áo bông che bạn
 7. Than thân
 8. Thói đời
 9. Tiến sĩ giấy

Tuyển tập thơ Tú Xương

 1. Anh kiệt chơi hoang
 2. Áo bông che bạn
 3. Ba cái lăng nhăng
 4. Bác cử Nhu
 5. Bảo người bán sực tắc
 6. Bắt được đồng tiền
 7. Bợm già
 8. Bỡn người làm mối
 9. Bỡn ông ấm Điềm
 10. Bỡn ông phó bảng
 11. Bỡn tri phủ Xuân Trường
 12. Buồn thi hỏng
 13. Cái nhớ
 14. Cảm hoài
 15. Cảm hứng
Bài thơ “Không học vần Tây” của Tú Xương

Không học vần Tây Mợ bảo vần Tây chẳng khó gì! Cho tiền đi học [...]

Bài thơ “Không chiều đãi” của Tú Xương

Không chiều đãi Rước phải cô đào mới tẻo teo Rác tai đà lắm sự [...]

Bài thơ “Khóc vợ bạn” của Tú Xương

Khóc vợ bạn Quả núi Châu Phong mới bắc cầu Thương anh về trước, chị [...]

Bài thơ “Khóc em gái” của Tú Xương

Khóc em gái Mệnh sao bạc thế hỡi em ơi! Hai bốn hai lăm cũng [...]

Bài thơ “Khoa Canh Tý” của Tú Xương

Khoa Canh Tý Hai đứa tranh nhau cái thủ khoa; Tuân khoe văn hoạt, Nghị [...]

Bài thơ “Khen người hàng sắt” của Tú Xương

Khen người hàng sắt Qua đình Hàng Sắt đến nhà ông, Nhà tẻo tèo teo [...]

Bài thơ “Kể lai lịch” của Tú Xương

Kể lai lịch Cũng võng cũng dù Cũng hèo cũng quất Ăn, cậu cũng “thời” [...]

Bài thơ “Hót của trời” của Tú Xương

Hót của trời Nó rủ nhau đi hót của trời Đang khi trời ngủ, của [...]

Bài thơ “Hỏng thi khoa Quí Mão” của Tú Xương

Hỏng thi khoa Quí Mão Trách mình phận hẩm lại duyên ôi! Đỗ suốt hai [...]

Bài thơ “Hỏi ông trời” của Tú Xương

Hỏi ông trời Ta lên ta hỏi ông trời: Trời sinh ta ở trên đời [...]