Bài thơ “Cái nhớ” của Tú Xương

Cái nhớ

Cái nhớ hình dung nó thế nào?
Khiến người ngao ngán, ngẩn ngơ sao!
Biết nhau cho lắm thêm buồn nhé
Để khách bên trời dạ ước ao!

Tác giả: Tú Xương