Bài thơ “Khoa Canh Tý” của Tú Xương 5

Bài thơ “Khoa Canh Tý” của Tú Xương

Khoa Canh Tý Hai đứa tranh nhau cái thủ khoa; Tuân khoe văn hoạt, Nghị văn già. Năm nay đỗ rặt phường hay chữ, Kìa bác Lê Tuyên cũng thứ ba! Tác giả: Tú Xương

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0