Bài thơ “Hót của trời” của Tú Xương

Hót của trời

Nó rủ nhau đi hót của trời
Đang khi trời ngủ, của trời rơi.
Hót mau kẻo nữa kinh trời dậy
Trời dậy thì bay chết bỏ đời!

Tác giả: Tú Xương