Bài thơ “Bỡn ông ấm Điềm” của Tú Xương

Bỡn ông ấm Điềm

Ấm không ra ấm, ấm ra nồi,
Ấm chạy lăng quăng, ấm chẳng ngồi.
Chán cả đồ chuyên cùng chén mẫu,
Luộc giò, nấu thịt, lại đồ xôi.

Tác giả: Tú Xương