Bài thơ “Bác cử Nhu” của Tú Xương

Bác cử Nhu

Sơ khảo khoa này, bác cử Nhu
Thực là vừa dốt lại vừa ngu
Văn chương nào phải là đơn thuốc!
Chớ có khuyên xằng, chết bỏ bu!

Tác giả: Tú Xương