Bài thơ “Chừa…” của Tú Xương

Chừa…

Một trà một rượu một đàn bà,
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được cái gì hay cái đấy,
Có chăng chừa rượu với chừa trà!

Tác giả: Tú Xương