Bài thơ “Chửi cậu ấm” của Tú Xương

Chửi cậu ấm

Ấm Kỉ này đây, tớ bảo này:
Cha con mày phải cái này cay!
Thôi đừng điếu tráp nghênh ngang nữa,
Thằng tiểu Phù Long nó chửi mày.

Tác giả: Tú Xương