Hãy kỳ vọng điều tốt nhất. Chuẩn bị cho khả năng xấu nhất. Chuyển hóa thành vốn với chuyện xảy ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.