Bạn không thể nhất quán hành động theo phong cách không nhất quán với cách bạn nhìn bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.