Category Archives: ✅Câu nói hay mỗi ngày

Những câu nói hay về tuổi tác: 50+ danh ngôn hay

Những câu nói hay về tuổi tác: 50+ danh ngôn hay 1

Tuổi tác được tính kể từ khi sinh tính bằng năm đến một thời điểm nào đó. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết “Những câu nói hay về tuổi tác”. Hy vọng, qua bài viết “Những câu nói hay về tuổi tác” bạn đã hiểu hơn về chủ đề tuổi tác. Chúc […]

Những câu nói hay về lòng tự trọng, danh ngôn hay

Những câu nói hay về lòng tự trọng, danh ngôn hay 2

Lòng tự trọng là sự đánh giá chủ quan của một cá nhân về giá trị của chính họ, bao gồm niềm tin về bản thân cũng như trạng thái cảm xúc, như chiến thắng, tuyệt vọng, tự hào và xấu hổ. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết “Những câu nói hay […]

Những câu nói hay về tự tin: 50+ danh ngôn hay

Những câu nói hay về tự tin: 50+ danh ngôn hay 3

Tự tin vào năng lực bản thân là niềm tin của một cá nhân về khả năng bẩm sinh của mình để đạt được mục tiêu. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết “Những câu nói hay về tự tin”. Hy vọng, qua bài viết “Những câu nói hay về tự tin” bạn […]

Những câu nói hay về từ thiện, danh ngôn hay

Những câu nói hay về từ thiện, danh ngôn hay 4

Từ thiện là một hành động trợ giúp người yếu kém. Hoạt động từ thiện có thể thông qua hình thức quyên góp, hiến tặng bằng tiền, vật phẩm, thời gian hay là cứu trợ nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe hay là những hành động trợ giúp tinh thần như […]

Những câu nói hay về tư duy: 50+ danh ngôn hay

Những câu nói hay về tư duy: 50+ danh ngôn hay 5

Tư duy là phạm trù triết học dùng để chỉ những hoạt động của tinh thần, đem những cảm giác của người ta sửa đổi và cải tạo thế giới thông qua hoạt động vật chất, làm cho người ta có nhận thức đúng đắn về sự vật và ứng xử tích cực với nó. […]

Những câu nói hay về trưởng thành: 50+ danh ngôn hay

Những câu nói hay về trưởng thành: 50+ danh ngôn hay 6

Trưởng thành là con người ở độ tuổi trưởng thành, thường là những người đã trưởng thành về mặt sinh lý và đến tuổi sinh sản. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết “Những câu nói hay về trưởng thành”. Hy vọng, qua bài viết “Những câu nói hay về trưởng thành” bạn […]

Những câu nói hay về trung thực: 30+ danh ngôn hay

Những câu nói hay về trung thực: 30+ danh ngôn hay 7

Trung thực là thành thực với người và cả với chính mình, luôn tuân thủ chuẩn mực đạo đức chân thật trong từng lời nói và hành động. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết “Những câu nói hay về trung thực”. Hy vọng, qua bài viết “Những câu nói hay về trung […]

Những câu nói hay về triết học: 30+ danh ngôn hay

Những câu nói hay về triết học: 30+ danh ngôn hay 8

Triết học là bộ môn nghiên cứu về những vấn đề chung và cơ bản của con người, thế giới quan và vị trí của con người trong thế giới quan, những vấn đề có kết nối với chân lý, sự tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức, và ngôn ngữ. Cùng […]

Những câu nói hay về trí tuệ: 50+ danh ngôn hay

Những câu nói hay về trí tuệ: 50+ danh ngôn hay 9

Trí tuệ là một thuật ngữ được sử dụng trong các nghiên cứu về tâm trí con người, và đề cập đến khả năng của tâm trí để đưa ra kết luận chính xác về những gì là đúng hay sai và về cách giải quyết vấn đề. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua […]

Những câu nói hay về tri thức: 50+ danh ngôn hay

Những câu nói hay về tri thức: 50+ danh ngôn hay 10

Tri thức hay kiến thức bao gồm những dữ kiện, thông tin, sự mô tả, hay kỹ năng có được nhờ trải nghiệm hay thông qua giáo dục. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết “Những câu nói hay về tri thức”. Hy vọng, qua bài viết “Những câu nói hay về tri […]