Khi bạn làm nhiều hơn những gì bạn được trả công. Cuối cùng, bạn sẽ được trả công nhiều hơn những gì bạn làm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.