Thượng đế cho chúng ta món quà cuộc sống; chính chúng ta phải cho mình món quà là sống nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.