Không ai hiểu chân lý của tôn giáo hơn những người đã mất đi quyền năng của lý trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.