Cơ hội làm điều ác đến một trăm lần một ngày, và cơ hội làm điều thiện chỉ đến một lần trong một năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.