Hòa bình là đức hạnh của nhân loại. Chiến tranh là tội ác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.