Có những người cha không yêu con; nhưng chẳng có người ông nào không yêu cháu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.