Tiếng cười là mặt trời đuổi mùa đông khỏi gương mặt con người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.