Cái người đời thường thiếu là ý chí chứ không phải là sức mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.