Âm nhạc thể hiện những điều không thể nói nhưng cũng không thể lặng câm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.