Tha thứ là tôn giáo tuyệt vời nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.