Khi một người phụ nữ đang nói, hãy nghe điều nàng nói qua đôi mắt của nàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.