Bất hạnh làm nên con người, giàu sang tạo nên quái vật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.