Cứ thử đi, ngươi không thể hủy diệt di tích vĩnh hằng của trái tim con người, tình yêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.