Cuộc đời đã ngắn ngủi như vậy mà chúng ta vẫn rút ngắn nó thêm khi bất cẩn lãng phí thời gian.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.