Nụ cười của sự vui mừng gần nước mắt hơn là tiếng cười.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.