Chủ động là làm điều đúng mà không cần phải bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.