Học đọc là nhóm lên ngọn lửa; từng âm tiết được đánh vần lên đều là tia lửa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.