Đừng để mục tiêu của bạn là đạt được gì đó, mà là trở thành ai đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.