Đau khổ cũng đa dạng như con người. Một người chịu đựng những gì mình có thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.