Có những lúc tư tưởng là lời cầu nguyện. Có những lúc linh hồn quỳ gối dù cơ thể ở bất cứ tư thế nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.