Người ta có thể chống lại sự xâm chiếm của một đạo quân, nhưng không thể chống lại sự xâm chiếm của tư tưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.