Linh hồn có ảo tưởng như chim có cánh: nó được chúng nâng đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.