Lời khen giống như một nụ hôn qua tấm mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.