Khi chế độ độc tài là thực tế, cách mạng trở thành quyền lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.