Người mở cánh cửa của một ngôi trường, đóng lại cánh cửa của một nhà tù.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.