Phản kháng – con thuyền đi ngược lại dòng chảy nhưng không ngăn cản dòng sông tiếp tục trôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.