Lời khuyên của tôi cho những người tàn tật khác là, hãy tập trung vào điều mà khuyết tật của bạn không ngăn cản bạn làm tốt, và đừng nuối tiếc những gì mà nó làm ảnh hưởng. Đừng tàn tật về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.