Điều tôi học được nhiều nhất từ cuộc đời này là làm được nhiều nhất với những gì mình có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.