Chúa đã làm gì trước sự sáng thế thiêng liêng? Có phải ngài bận chuẩn bị địa ngục cho người dám hỏi những câu hỏi kiểu đó hay không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.