Người mỉm cười khi đối mặt nghịch cảnh… có lẽ đã có con dê thế tội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.