Vũ trụ không cho phép sự hoàn hảo tồn tại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.