Người khôn chẳng bao giờ cưới, và khi họ cưới, họ chẳng còn khôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.