Sống mà không hề phạm phải điều ác nào thì chỉ có thần thánh mà thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.