Cho dù thân thể tôi bị xiềng xích, tư tưởng của tôi vẫn tự do.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.