Không phải mọi thứ đều nên bóc mẽ; rất nhiều thứ tốt hơn cứ nằm nguyên ẩn giấu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.