Kỳ vọng cao là chìa khóa cho mọi chuyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.