Ý tưởng hay đến từ mọi nơi nếu bạn chịu nghe và chịu tìm kiếm chúng. Bạn không bao giờ biết được ai sẽ là người có ý tưởng hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.