Phần lớn chúng ta không sáng tạo ra ý tưởng. Chúng ta lấy những ý tưởng hay nhất từ người khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.