Bạn leo núi không phải để thế giới thấy bạn mà để bạn có thể nhìn thấy cả thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.